Ceza Hukuku

  • Savcılık ve Kolluk Aşamasında Hukuki Destek Sağlanması
  • Fikri ve Mülkiyet Haklarından Kaynaklı Ceza Davaları
  • 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Kapsamına Giren Suçlara İlişkin Davaların Takibi