• Her şeyi eski medeniyetlerin otoriteyi koruma arayışı başlattı...
  (Sümer kralı Urgakina, Tarihte bilinen en eski yazılı kanunu hazırlatan kişidir.)
 • Birlikte
  DAHA GÜÇLÜYÜZ
 • DAHA SAĞLAM
  BİR ADIM İÇİN...

Hizmetlerimiz Hakkında

 • MARKA&PATENT

  AKDİŞ MARKA&PATENT tarafından kurulduğu tarihten itibaren daima yeniliklere açık olmuştur ve çalışma alanını her geçen gün geliştirerek fikri ve sınai haklara ilişkin yurtiçi ve yurtdışı hizmetlerinde ön araştırma, başvuru, itiraz, tescil ve yenileme işlemlerinin takibi ve sonuçlandırılmasını sağlamaya devam etmektedir. Ayrıca, aylık Türk Patent ve Marka Kurumu’nun resmi marka, endüstriyel tasarım ve patent bültenleri taranarak müvekkiller bilgilendirilmekte müvekkillerin tescilli marka, endüstriyel tasarım , patent ve faydalı modellerinin benzerlerinin tescil edilmemesi için gerekli itirazlar yapılmaktadır.

 • HUKUK

  AKDİŞ HUKUK BÜROSU müvekkillerinin sürekli değişen ve gelişen ihtiyaçlarının karşılanması ile ulusal ve uluslararası alanda Şirketler Hukuku, Ticaret Hukuku, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku, Şirket Birleşmeleri, Patent, Marka, Endüstriyel Tasarım Haklarının korunması, Haksız rekabet, , Fikir ve Sanat Eserleri hukuku , İş hukuku, İcra ve İflas Hukuku ,Borçlar Hukuku ,Spor Hukuku ve Aile-Kişiler Hukuku alanında avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Biz sizi arayalım


Fikri Ve Sınai Haklar Hukuku

Türk Patent ve Marka Kurumu Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu Kararlarının İptali Davaları Marka/Tasarım/Faydalı Model/Patent Hükümsüzlük Davaları

Aile Ve Kişiler Hukuku

Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Davaları, Maddi ve Manevi Tazminat Davaları İştirak ve Yoksulluk Nafakası Davaları Mal Rejimi Sözleşmesinin Hazırlanması...

İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş Hukuku Davaları İş Sözleşmelerinin Hazırlanması ve Müzakerelerde Bulunmak İş Sözleşmesinin Sona Erdirilmesi , İşten Çıkma/Çıkarılma ve Fesih Konularında...

Ticaret Ve Şirketler Hukuku

Ulusal ve Yabancı Şirketlere Danışmanlık Hizmeti Sağlanması Ulusal ve Yabancı Şirketlerin Kuruluşu Şirket Birleşme ve Devralmalarına İlişkin Hukuki Danışmanlık...

Gayrimenkul Ve Kira Hukuku

Gayrimenkul Alım Satımına İlişkin Sözleşmenin Hazırlanması Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Hazırlanması ve Davaları Tapu İptal ve Tescil Davaları Hisse...

İcra Ve İflas Hukuku

Alacağın Tahsili Amaçlı İcra ve İflas Takiplerinin Yapılması, İflas ve İflas Ertelemesi Prosedürünün Takibi ve Sonuçlandırılması Taşınmazın İcra Yoluyla...

Son İçerikler

17 Tem

Urgakina Kanunları

Urgakina bir sümer kralıdır. onun koyduğu yasalar tarihteki ilk yazılı kanunlardır. Yasaların önem arzeden bir diğer yönü ise ilk...

16 Tem

Türk Patent Kurumu Marka Festivali’nde yerini aldı

Türk Patent ve Marka Kurumu, 13-15 Aralık tarihleri arasında ATO Congresium’da 3’üncüsü gerçekleştirilen Ankara Marka Festivali’nde sınai mülkiyet hakları...