Fikri Ve Sınai Haklar Hukuku

Türk Patent ve Marka Kurumu Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu Kararlarının İptali Davaları Marka/Tasarım/Faydalı Model/Patent Hükümsüzlük Davaları

Aile Ve Kişiler Hukuku

Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Davaları, Maddi ve Manevi Tazminat Davaları İştirak ve Yoksulluk Nafakası Davaları Mal Rejimi Sözleşmesinin Hazırlanması...

İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş Hukuku Davaları İş Sözleşmelerinin Hazırlanması ve Müzakerelerde Bulunmak İş Sözleşmesinin Sona Erdirilmesi , İşten Çıkma/Çıkarılma ve Fesih Konularında...

Ticaret Ve Şirketler Hukuku

Ulusal ve Yabancı Şirketlere Danışmanlık Hizmeti Sağlanması Ulusal ve Yabancı Şirketlerin Kuruluşu Şirket Birleşme ve Devralmalarına İlişkin Hukuki Danışmanlık...

Gayrimenkul Ve Kira Hukuku

Gayrimenkul Alım Satımına İlişkin Sözleşmenin Hazırlanması Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Hazırlanması ve Davaları Tapu İptal ve Tescil Davaları Hisse...

İcra Ve İflas Hukuku

Alacağın Tahsili Amaçlı İcra ve İflas Takiplerinin Yapılması, İflas ve İflas Ertelemesi Prosedürünün Takibi ve Sonuçlandırılması Taşınmazın İcra Yoluyla...

Spor Hukuku

Spor Kulübü ve Sporcuların Arasındaki Sözleşmelerin Hazırlanması, Sözleşmeye Aykırılık Nedeniyle Alacak Davaları Tahkim ,Cas Davaları Ceza davaları

Tüketici Hukuku

Ayıplı Mal ve Hizmetlerden Kaynaklı Davalar Tüketiciler Lehine Hakem Heyetine Başvurulması

Ceza Hukuku

Savcılık ve Kolluk Aşamasında Hukuki Destek Sağlanması Fikri ve Mülkiyet Haklarından Kaynaklı Ceza Davaları 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu...

Değer Kaybı

Değer Kaybı nedir? Aracın karıştığı trafik kazası sonucunda ; aracın ikinci el piyasa değerinde azalma (zarar) meydana gelir. Araçta...