Ticaret Ve Şirketler Hukuku

  • Ulusal ve Yabancı Şirketlere Danışmanlık Hizmeti Sağlanması
  • Ulusal ve Yabancı Şirketlerin Kuruluşu
  • Şirket Birleşme ve Devralmalarına İlişkin Hukuki Danışmanlık
  • Şirket Alım ve Satımları
  • Sermaye Artırımları ve İndirilmeleri
  • Uluslararası Distribütörlük Anlaşmaları
  • Acentelik, Bayilik Sözleşmeleri
  • Ulusal ve Uluslararası Ticari Anlaşmaların Hazırlanması
  • Kıymetli Evrak, Çek, Senet Alacaklarının İcra Yolu İle Tahsili
  • Haksız Rekabetten Kaynaklı Davalar