İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku

  • İş Hukuku Davaları
  • İş Sözleşmelerinin Hazırlanması ve Müzakerelerde Bulunmak
  • İş Sözleşmesinin Sona Erdirilmesi , İşten Çıkma/Çıkarılma ve Fesih Konularında Hukuki Danışmanlık ve Takibi
  • İş Hukukundan Kaynaklı Gizlilik ve Rekabet Sözleşmelerinin Hazırlanması
  • Kıdem, İhbar ve İşçi Alacaklarına İlişkin Davaların Takibi
  • İşe İade ve Hizmet Tespiti Davalarının Takibi
  • İş Kazasından Doğan Maddi ve Manevi Tazminat Davalarının Takibi
  • İş Hukukundan Doğan Rücuan Tazminat Davalarının Takibi