Gayrimenkul Ve Kira Hukuku

 • Gayrimenkul Alım Satımına İlişkin Sözleşmenin Hazırlanması
 • Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Hazırlanması ve Davaları
 • Tapu İptal ve Tescil Davaları
 • Hisse Düzeltme Davaları
 • Kamulaştırma Davaları
 • Ortaklığın Giderilmesi Davaları
 • Meni Müdahale Davaları
 • Ecrimisil Davaları
 • İntifa, Sükna(Oturma) Hakkının Tesisi ve Takibi
 • Kat Mülkiyeti ve Site Yönetiminden Doğan Uyuşmazlıklar ve Davalar
 • Kira Sözleşmesinin Hazırlanması
 • Kira Sözleşmesinden Kaynaklı Her Türlü İtilafın Çözümü
 • Kira Alacakların Takibi ve Tahsili
 • Taşınmazın Tahliyesine İlişkin Davalar