Fikri Ve Sınai Haklar Hukuku

  • Türk Patent ve Marka Kurumu Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu Kararlarının İptali Davaları
  • Marka/Tasarım/Faydalı Model/Patent Hükümsüzlük Davaları
  • Marka/Tasarım/Faydalı Model/ Patent Hakkına Tecavüz ve Haksız Rekabet Davaları
  • Marka/Tasarım/Faydalı Model/ Patent Hakkına Tecavüz Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davaları
  • Tespit ve İhtiyati Tedbir Talepli Davalar
  • İhtiyati Tedbir Taleplerinin Uygulanması
  • Şikayet Ve Fikri –Mülkiyet Hukukundan Kaynaklı Ceza Davaları
  • Telif Hakları
  • Fikir ve Sanat Eserlerinden Kaynaklanan Tecavüz ve Tazminat davaları
  • Fikir ve Sanat Eserlerinden Kaynaklanan Sahte, Bandrolsüz Kitap ve Cd Satışlarına İlişkin Şikayet ve Ceza davaları