Aile Ve Kişiler Hukuku

 • Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Davaları,
 • Maddi ve Manevi Tazminat Davaları
 • İştirak ve Yoksulluk Nafakası Davaları
 • Mal Rejimi Sözleşmesinin Hazırlanması
 • Mal Rejiminin Tasfiyesine İlişkin Davalar
 • Koruma Kararının Alınması
 • Evliliğin iptali,
 • Aile Konutu Şerhi Konulması Davaları
 • Evlatlık, Babalık ve Soybağına İlişkin Davalar
 • Nüfus Kayıtlarının Değiştirilmesine İlişkin Davalar
 • Tanıma ve Tenfiz Davaları
 • Vasi Atanması, Vesayet Kararı ve Vasilikten Doğan Davalar